DEFEST EXPO 2024

Foorumi programm

Messini on jäänud
0
Years
:
0
Months
:
0
Päeva
:
0
Tundi
:
0
Minutit
:
0
Secs

DEFEST EXPO 2024 foorum

11:00-11:30

B hall

Innovatsioon Põhja-Euroopa kaitsetööstuses: väljavaated ja väljakutsed.

11:30-12:00

B hall

Riikidevaheline koostöö kaitsetööstuses: kogemused ja praktika.

12:00-12:30

B hall

Sõjavarustuse ja relvastuse areng: kaasaegsed nõuded ja suunad /Tomas Milašauskas, CFA CEO of RSI EUROPE/

12:30-13:00

B hall

Naiste roll kaitsetööstuses: saavutused ja väljakutsed.

13:00-13:30

B hall

Kohvipaus

13:30-14:00

B hall

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete roll Põhja-Euroopa kaitsekompleksis.

14:00-14:30

B hall

Küberjulgeolek kaitsesektoris: ohud ja nende ennetamise meetmed.

14:30-15:00

B hall

Investeeringud kaitsetööstusse: strateegiad ja vahendid.

15:00-15:30

B hall

Koostöö roll rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel.

15:30-16:00

B hall

Available

11:00-11:30

B hall

Koostöö roll rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel.

11:30-12:00

B hall

Mehitamata süsteemide kasutamine kaitsesektoris: eelised ja riskid.

12:00-12:30

B hall

Kliimamuutuste mõju kaitsetööstusele ja julgeolekule.

12:30-13:00

B hall

Inimfaktor kaitsetööstuses: hariduse ja koolituse roll.

13:00-13:30

B hall

Kohvipaus

13:30-14:00

B hall

Keskkond ja säästev areng Põhja-Euroopa kaitsetööstuses.

14:00-14:30

B hall

Põhjamaade sõjalis-tehniline koostöö: parimad praktikad ja väljakutsed.

14:30-15:00

B hall

Propaganda ja selle mõju ühiskonnale. Strateegiline kommunikatsioon. Kriisikommunikatsioon.

15:00-16:00

B hall

PRESSIKONVERENTS (LIVESTREAMED)