DEFEST EXPO 2024
28 - 30.11.2024
TALLINN, EESTI
Kaitseme koos
tulevikku!

Esimene rahvusvaheline
kaitse-ja julgeolekutööstuse mess
DEFEST EXPO 2024

Messini on jäänud
0
Years
:
0
Months
:
0
Päeva
:
0
Tundi
:
0
Minutit
:
0
Secs

Messi peamised teemad

Tsiviilkaitse

Tsiviilkaitse

 • Kodanikukaitse ja organisatsioonid
 • Tsiviilkaitse
 • Mittestandardsed koosseisud tsiviilkaitse meetmete rakendamise tagamiseks
 • Varjupaigad tsiviilelanikele ja hoiatusvahendid
 • Matkakauplused

Rahvuslik julgeolek

Rahvuslik julgeolek

 • Häire- ja videovalvesüsteemid
 • Infoturve
 • Eriteenuste seadmed
 • Jälgimis- ja jälgimisvastased tööriistad
 • Võitlus terrorismi ja küberterrorismiga
 • Side- ja seiresüsteemid
 • Materjalid ja teenused turvalisuse tagamiseks
 • Tulekaitse
 • Päästeteenistus ja politsei
 • Erivarustus õiguskaitseasutustele ja turvateenistustele, terrorismivastastele üksustele
 • Transport
 • Seire-, kontrolli- ja identifitseerimissüsteemid
 • Vormiriietus ja isikukaitsevahendid
 • Territoriaalkaitse eriüksused
 • Militaarmeditsiin

Õhu-, maa- ja merekaitse

Õhu-, maa- ja merekaitse

 • Kaitsetehnoloogiad
 • Seire- ja kontrollisüsteemid
 • Side
 • Laevad ja alused
 • Õhusõidukid (lennukid ja helikopterid)
 • Õhutõrje

Kaitsetehnoloogiad. Side ja navigeerimine

Kaitsetehnoloogiad. Side ja navigeerimine

 • Tehnoloogiad ja kaasaegsed maa-, mere-, õhu- ning rahvusliku julgeoleku süsteemid
 • Toiteallikad ja valvesüsteemid
 • Lõhkeaine tuvastussüsteemid
 • Tarkvara ja telekommunikatsioon
 • Päästeseadmed ja -süsteemid
 • Öönägemisseadmed ja -süsteemid
 • Navigatsiooniseadmed ja-süsteemid

Relvad ja laskemoon

Relvad ja laskemoon

 • Sõjaline varustus. Suurtükiväe süsteemid
 • Soomuskaitse sõidukitele ja iskutele
 • Sõjaväe maismaasõidukid (mehitatud ja mehitamata)
 • Väikese, keskmise ja suure kaliibriga laskemoon
 • Individuaalsed ja kollektiivsed mittesurmavad relvad
 • Relvakauplused

Küber- ja kosmosekaitse

Küber- ja kosmosekaitse

 • Digitaalsed võrgud
 • Materiaalne tugi
 • Küberoperatsioonid, küberdomeen
 • Tarkvara
 • Tehisintellekt
Tulin, nägin, kaitsesin
Foorum

Foorum

Kaitsetööstus on rahvusvahelise julgeoleku peamine alus.
Foorum toob kokku juhtivad kaitsetööstuse ettevõtted ja eksperdid, valitsuste ja ettevõtete esindajad üle maailma.

DEFEST EXPO 2024 3D

Eksponendile

28 – 30.11.2024
Eesti Näituste Messikeskus, Tallinn, Eesti
Kogu messipind – 10 000 m2
Osalejate arv üle 200

Koostööpartnerid